Nieuws

Expositie door Grace van den

Dobbelsteen.

Klik voor de expositie

AA³ Accountants schittert
in wervingsvideo voor de
AA Acountants opleiding.

Klik voor een groter filmpjeWat AA³ voor u kan betekenen:


Accountancy

 • Controleren van jaarrekeningen
 • Samenstellen van jaarrekeningen
 • Deponeringssstukken Kamer van Koophandel
 • Subsidieverklaringen
 • Verklaringen verzekerd belang etc.
 • Tussentijdse rapportages
 • Consultancyopdrachten
 • Beoordelen van jaarrekeningen

Belastingadvies

 • Aangiften vennootschapsbelasting
 • Aangiften inkomstenbelasting
 • Aangiften dividendbelasting
 • Aangiften schenkings- en successierecht
 • (Her)structurering van ondernemingen
 • Begeleiding boekenonderzoek
 • Vermogensplanning
 • Pensioenadvisering
 • Fiscale check van uw onderneming
 • Oprichting stamrecht B.V.

Bedrijfseconomisch advies

 • Ondernemersplan
 • Financieringen
 • Begrotingen
 • Fusies, overnames
 • Schuldsanering
 • Reorganisaties
 • Waardering van ondernemingen
 • Start van nieuwe onderningen
 • Oprichting besloten vennootschap
 • Firmacontracten
 • Kostprijsberekening
 • Keuze rechtsvorm

Personeelszaken

 • Verzorgen loon- en salarisadministratie
 • Arbeidsrecht
 • Ontslagprocedures
 • Ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Arbeidsovereenkomsten
 • (Ziekte) verzuimbegeleiding
 • Aangiften loonheffing

Administratieve dienstverlening

 • Voeren van administraties
 • Aangiften omzetbelasting
 • Administratieve detachering
 • Opzet en inrichting van administraties
 • Begeleiding bij keuze computersystemen, software
 • Opzet en inrichting van administratieve organisatie en interne controle
 • Subsidie aanvragen
 • Interim ondersteuning


AA³ is aangesloten bij Auxilium Adviesgroep en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

AA3 accountans & belastingadviseurs is aangesloten bij de Auxilium Adviesgroep AA3 accountans & belastingadviseurs is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Aacountants