De komende jaren blijven voor elektrische auto’s belastingvoordelen bestaan. Dat blijkt uit de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Tot 2025 hoeft u geen motorrijtuigenbelasting (mrb) te betalen voor een elektrische auto. In 2020 stijgt wel de bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak. Ondanks deze verhoging blijft de bijtelling voor elektrische auto’s lager dan voor benzine- of dieselauto’s. Hoe zit het precies?

Bijtelling van elektrische auto’s gaat omhoog
Als u een auto van de zaak ook privé gebruikt, betaalt u hierover belasting: de zogenaamde bijtelling. Vanaf 1 januari 2020 gaat de bijtelling voor volledig elektrische leaseauto’s stapsgewijs omhoog. In 2020 stijgt de bijtelling van 4 naar 8 procent over de catalogusprijs van de auto. Is de catalogusprijs hoger dan 45.000 euro? Dan geldt vanaf 45.000 euro een 22 procent-bijtelling. Nu is dit nog vanaf 50.000 euro. In de jaren erna gaat het bijtellingspercentage verder omhoog.

Let op: De bijtellingsregels voor een auto blijven van toepassing gedurende 60 maanden na de eerste dag van de maand volgend op de datum van eerste toelating. De nieuwe regels gelden dus voor auto’s die in 2020 op kenteken worden gezet.

Aanschafbelasting (bpm)
Kopers van een nieuwe elektrische auto hoeven op dit moment geen aanschafbelasting (bpm) te betalen. Dit voordeel wordt verlengd tot 2025.

Tip: Een helder overzicht van de kabinetsplannen voor de elektrische auto vindt u hier.