Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen. Eerder meldden wij dat u vanaf 1 juli 2021 weer zou moeten voldoen aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Het demissionair kabinet heeft nu besloten ondernemers hiervoor meer tijd te geven.

Aflossen uitgestelde belasting
Het demissionair kabinet heeft bovendien besloten dat u, als u gebruikmaakt van het bijzonder uitstel, de nog te betalen belasting pas vanaf 1 oktober 2022 hoeft af te lossen. U krijgt daarvoor dan 60 maanden de tijd. Wel moet u vanaf 1 oktober 2021 weer op tijd voldoen aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Eerder meldden wij dat u deze openstaande bedragen zou moeten betalen van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024, in 36 maanden. Het demissionair kabinet heeft besloten ondernemers hiervoor meer tijd te geven.

Vanaf 1 oktober 2021: voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen
Alle belastingen waarvoor u op of na 1 oktober 2021 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen. Hebt u bijzonder uitstel van betaling tot en met 30 september 2021? En moet u in oktober 2021 aangifte doen over het 3e kwartaal van 2021, over september 2021 of over de 10e vierwekenperiode? Dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen. Het bedrag van deze aangiften moet uiterlijk 31 oktober 2021 betaald zijn.

Loopt uw bijzonder uitstel af vóór 1 oktober 2021, en vraagt u geen verlenging aan?
Dan moet u vóór 1 oktober 2021 weer op tijd aangifte doen en betalen.

Hebt u sinds het eind van uw bijzonder uitstel niet alle belastingen op tijd betaald?
Doe dit dan vóór 1 oktober 2021 alsnog. Lukt dat niet, vraag dan zo snel mogelijk verlenging aan van uw bijzonder uitstel.

Vanaf 1 oktober 2022: openstaande bedragen betalen
Op 1 oktober 2022 begint u met het betalen van de openstaande bedragen voor de belastingen die u niet hebt betaald tijdens uw bijzonder uitstel. U krijgt hiervoor van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag. Wilt u versneld betalen, dan kan dat natuurlijk ook.

Invorderingsrente
Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Het tarief van de invorderingsrente is tot en met 31 december 2021 verlaagd naar 0,01%. De invorderingsrente gaat stapsgewijs terug naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

Tip: We helpen u graag bij het verlengen of aanvragen van bijzonder uitstel van belasting.