Een intercedente heeft een contract voor onbepaalde tijd. Ze heeft een auto van de zaak die ze ook privé mag gebruiken. Dan wordt ze ziek. Op de dag van haar ziekmelding laat de werkgever de auto ophalen. Kan dat zomaar? De kantonrechter doet uitspraak. 

Bruikleenovereenkomst
De werkgever heeft met de intercedente voor de auto van de zaak een bruikleenovereenkomst gesloten. Daarin staat dat de werknemer gehouden is om op eerste verzoek van de werkgever de ter beschikking gestelde auto weer aan de werkgever ter beschikking te stellen. Dit kan volgens deze overeenkomst onder meer het geval zijn als de werknemer zijn functie niet langer uitoefent wegens arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsvoorwaarde
Toch stelt de intercedente bij de rechter dat de auto ten onrechte is ingenomen. De auto is een arbeidsvoorwaarde zodat ze ook tijdens ziekte daarover de beschikking moet hebben. Daarom eist ze teruggave van de auto dan wel toekenning van een vergoeding.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter overweegt dat als een auto van de zaak (tevens) privé mag worden gebruikt, deze als loon in natura kan worden aangemerkt.

Bij ziekte van een werknemer blijft de werkgever deze arbeidsvoorwaarde verschuldigd en heeft de werknemer in beginsel recht op continuering van het privégebruik van de auto. Dat is echter anders als de werkgever contractueel met de werknemer is overeengekomen wanneer de auto moet worden ingeleverd, mits daarvoor duidelijke en objectieve criteria zijn gegeven.

De werkgever beroept zich op de bruikleenovereenkomst. Daarin staat dat de intercedente de auto in moet leveren indien zij de functie niet langer uitoefent wegens arbeidsongeschiktheid. Nu ze daadwerkelijk arbeidsongeschikt is, is de kantonrechter van oordeel dat de werkgever de auto mocht innemen. Een vergoeding is ook niet aan de orde.

Tip: Het kan geen kwaad om te checken wat er in uw bruikleenovereenkomst staat over inleveren van de auto van de zaak.